Jak i do kiedy wypełnić PIT-28 – instrukcja

lokalizacja
admin
Październik 19, 2018
Deklarację PIT 28 rozliczasz, kiedy w roku podatkowym pozyskujesz przychody opodatkowane z tytułu: pozarolniczej aktywności gospodarczej bądź umowy najmu, podnajmu, poddzierżawy czy też innych umów o podobnym zakresie.
deklaracja będzie Cię zatem dotyczyć, gdy do 20 stycznia roku podatkowego dostarczyłeś pisemne oświadczenie o wyborze tego sposobu opodatkowania, natomiast jeśli rozpoczynasz prowadzenie działalności pozarolniczej w trakcie roku podatkowego.

lokalizacja
Autor: Gobierno de Chile
Źródło: http://www.flickr.com
pit 28 online
Autor: Pirátská strana
Źródło: http://www.flickr.com
W przypadku uzyskiwania przychodów z wynajmu opodatkowanego ryczałtem oświadczenie o wyborze owej formy opodatkowania składa się nie później niż do dwudziestego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnął pierwszy przychód z owego tytułu, albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki dochód uzyskano w miesiącu grudniu roku podatkowego. prawo do ryczałtu przysługuje na cały rok podatkowy. W kolejnym roku prawo (zobacz www.adwokatchojka.pl/sprawy-karne.html) to nie występuje, jeśli podatnik przekroczy limit dochodu 150.000 euro. Podatnik w czasie roku może jednakże stracić prawo (skuteczny adwokat www.masiota.com) do ryczałtu w związku z poszerzeniem przedmiotu działalności o czynności, jakich nie możemy rozliczać ryczałtem czy też w związku z przeprowadzaniem czynności na rzecz byłego albo obecnego pracodawcy przez określony czas od momentu podjęcia aktywności. Przekroczenie limitu dochodów w czasie roku podatkowego nie wywołuje bezpośredniego przejścia na reguły ogólne. Za konkretny rok podatkowy, nawet po przewyższeniu limitu, składasz deklarację PIT 28 online. Dopiero za rok przyszły wyłączone będzie rozliczenie ryczałtem. Kiedy w czasie roku podatkowego naruszysz wytyczne prowadzenia działalności opodatkowanej na regułach ryczałtu, podatek wedle ogólnych zasad opłacasz od dnia naruszenia owych reguł. Tym samym za czas dotychczasowy przychody opodatkowujesz, składając zeznanie PIT 28.

Kiedy realizowałeś w ramach stosunku pracy bądź spółdzielczego stosunku pracy działania wchodzące w obszar działalności podatnika bądź spółki opodatkowanej ryczałtem – składasz PIT 28, jeżeli w danym roku podatkowym nie przeprowadzasz tej sprzedaży bądź usług na rzecz dotychczasowego chlebodawcy.

Comments are closed !