Jak można wprowadzić oszczędności przy wysyłce dużej ilości korespondencji?

korespondencja masowa
Nie ma chyba firmy, której dyrektor nie chciałby w jakikolwiek sposób zminimalizować aktualnych kosztów prowadzenia działalności. Dla przykładu dużo podmiotów jest zobligowana do wysyłki setek listów miesięcznie, gdyż ich adresaci wyrazili chęć otrzymywania faktur w postaci papierowej.
Ponadto dochodzą przesyłki o charakterze marketingowym, ale czasem bywa tak, że koszty związane z wysyłką dużej ilości listów niemalże wyrównują się z możliwymi zyskami.

Z tego też powodu na rynku pojawiła się taka usługa jak korespondencja masowa przeprowadzana przez zewnętrzną firmę na zasadach outsourcingu. W rzeczywistości oznacza to bardzo duże oszczędności (aż do 60%) dla spółek, które wysyłają listy do wielu odbiorców.

Kiedy będziesz poszukiwać innych tego typu informacji na wątek poruszany w powyższym tekście, to wejdź tu logistyka magazynowa – z pewnością te artykuły też Cię zaintrygują!

Firmy, które poniekąd przejmują na siebie ciężar rozsyłania różnych przesyłek, mają tę przewagę nad zleceniodawcą wysyłki, że utrzymywanie sprzętów potrzebnych do wysyłania listów jest w pewnym sensie przetransferowane na ich klientów.

korespondencja masowa
Autor: Report Verlag
Źródło: http://www.flickr.com
A mogą być to kwoty niemałe. Arkusze papieru, drukarki, kartridże czy maszyny do tzw. kopertowania kosztują sporo. Jeżeli jednak wszelkimi sprawami dotyczącymi korespondencji seryjnej zajmie się specjalizująca się w tego typu czynnościach firma, to będzie miała okazję wynegocjowania mniejszych kwot za opłaty pocztowe. A to jest najprawdopodobniej najwyższy nakład pieniężny całego przedsięwzięcia. Dla zleceniobiorcy takiej wysyłki nie ma znaczenia charakter tej korespondencji.

Mogłyby to być faktury, broszury czy też gazety albo zaproszenia. Zleceniodawca udostępnia jedynie adresy klientów oraz czeka na poinformowanie o pomyślnym zakończeniu zlecenia.

Comments are closed !