Rejestracja symboli towarowych w UP

interes
admin
Styczeń 18, 2018
Bez kategorii
Każdy symbol towarowy, nawet niezastrzeżony w Urzędzie Patentowym, otoczony jest ochroną prawną. Gwarantuje to rozporządzenie o ochronie konkurencji i konsumentów, bądź kodeks cywilny. Teoretycznie rejestracja nie jest konieczna, aby podlegać zasadniczej ochronie prawnej znaku towarowego.

interes
Autor: Kārlis Dambrāns
Źródło: http://www.flickr.com
Zastrzeżenie znaku towarowego gwarantuje, że pozostałe podmioty nie będą miały żadnego prawa do naruszania ochranianego znaku, a w razie potrzeby o wiele swobodniej nam będzie unicestwić niemoralne aktywności konkurencji.
Rejestracja znaków towarowych to złożenie w Urzędzie Patentowym odpowiedniego wniosku. W związku z tym, że symbol towarowy zgłasza się stale dla określonych artykułów, lub usług, trzeba je również wyznaczyć we wniosku. Dobór lokalizacji w rejestrze powinien być jednak przemyślany, bowiem po złożeniu wniosku w Urzędzie nie ma już możliwości dopisania do niego żadnych punktów. Warto wobec tego uwzględnić nie tylko produkty, jakie teraz nazywamy znakiem, ale również potencjalne użycie symbolu w przyszłości, zwłaszcza jeśli zgłaszanym symbolem jest określenie naszej firmy. Powinno się mieć na uwadze, że lista produktów, albo usług, dla których symbol zgłosiliśmy ma olbrzymie znaczenie bowiem wyznacza obszar zabezpieczenia naszego znaku.
rachunkowości
Autor: EnergieAgentur.NRW
Źródło: http://www.flickr.com
Podanie o udzielenie prawa ochronnego można oddać samodzielnie, względnie za pomocą profesjonalnego pełnomocnika, którym może być jedynie rzecznik patentowy.

Rzecznik patentowy poza profesjonalnym przygotowaniem wniosku, w tym spisu produktów, jest w stanie także wykonać badanie zdolności rejestracyjnej znaku i oszacować szanse na jego rejestrację. Rzecznik jest w stanie także pomóc przeprowadzić procedurę rejestracji w urzędzie.

Comments are closed !