Skuteczne metody podniesienia skuteczności zespołu

szkolenie
Zarządzanie tokiem wytwórczości w przedsiębiorstwie to niezwykle trudna praca. Kierownik powinien sprostać wielu wyzwaniom, odpowiadać na pojawiające się kłopoty od razu. Manager musi przewidywać również ewentualne problemy oraz im zapobiegać. By to było wykonalne konieczne są mu stosowne informacje.

szkolenie pracowników
Autor: DRs Kulturarvsprojekt
Źródło: http://www.flickr.com

Praktyka zarządzania wykreowała kilka metod na zebranie informacji dla optymalizacji procesów zarządzania. Jednym z popularniejszych jest wywodzący się z Japonii system Kaizen. Jest to sposób na poprawienie jakości oraz procesu produkcyjnego.

System ów zakłada, iż komplikacje są rzeczą oczywistą, a nawet ewentualnym polem nowych rozwiązań. Podstawową metodą gromadzenia informacji jest stosunkowo prosta strategia zadawania pytań zaczynających się od wyrazu „dlaczego”. W tym systemie kierowania jakością zakłada się, iż proces doskonalenia jest bezustanny.

Po przeczytaniu omawianego wątku, wejdź na inny polecany artykuł, który zawiera też interesujące wiadomości – zobaczysz, że wciągnie Cię kompletnie.

Duży nacisk kładziony jest na zaangażowanie pracobiorcy i obustronne zaufanie pomiędzy managerem a podwładnym. Kierownik kierujący procesami produkcji powinien dążyć do optymalizacji działań.

Metodą na to są szkolenia Lean Manufacturing. Metoda ta polega na tym, by w procesie produkcji skupić się na wyeliminowaniu tych obszarów w których następuje marnowanie rezerw (np. takie zaplanowanie procesu produkcji, by półprodukty do niej niezbędne krótko znajdowały się w magazynie).

Na tej stronie jest sporo użytecznych wiadomości, jednak szybko sprawdź także inne szczegółowe informacje. One również są bez dwóch zdań godne uwagi.

materiały
Autor: 5of7
Źródło: http://www.flickr.com

Menadżerowie którzy dobrze czują się w świecie liczb do usprawnienia procesów zarządzania mogą wykorzystać metody matematyczne wyrażone w metodzie tzw. Six Sigma Black Belt, zatem dzięki analizie statystycznej doprowadzić do sytuacji, w której w procesie wytwórczości możemy dopuścić maksymalnie 6 odchyleń od zaplanowanego standardu. Metoda ta składa się z paru poziomów wtajemniczenia. Każdy z nich jest odrębnym programem szkoleń wzajemnie ze sobą skorelowanych. Najwyższym poziomem jest szkolenie Black Belt. Szkolenie to jest przeznaczone dla liderów zespołu. Poza dozorowaniem i identyfikowaniem ryzyka w procesie kierowania przywódca powinien kształcić podległych ludzi w taki sposób, aby podwładni skupieni byli na udoskonalaniu procesów technicznych.

Comments are closed !