Dzięki szkoleniom przedstawicieli kadry zarządzającej, firmy są w stanie energiczniej funkcjonować

Piastowanie stanowisk kierowniczych wiąże się z licznymi obowiązkami i koniecznością posiadania wrodzonych bądź nabytych umiejętności kierowania zespołem. Dodatkowo doświadczenie życiowe przekonuje, że ciągle należy podnosić swoje kwalifikacje. Programy proponowanych współcześnie kursów weekendowych mają właśnie za zadanie usprawniać pracę wszystkim menedżerom. A o tym, że warto poszerzać wiedzę się w zakresie kompetencji interpersonalnych przekonał się już niejeden pracownik kompanii.

Continue reading Dzięki szkoleniom przedstawicieli kadry zarządzającej, firmy są w stanie energiczniej funkcjonować