Urlop na wychowanie dziecka jako przerwa w zatrudnieniu

Urlop na wychowanie dziecka to przerwa w pracy w celu piastowania własnej pieczy nad potomkiem, po tym, gdy opiekunowie zużyją urlop macierzyński i urlop rodzicielski.

Dużo rodziców zastanawia się nad tym, czy skorzystać z tego urlopu, czy powrócić do pracy.
wychowawczy]
Urlop wychowawczy do wykonywania osobistej pieczy nad pociechą ma możliwość wykorzystać każdy pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę poprzez czas co najmniej pół roku. Do tego czasu wlicza się również czas zatrudnienia u ostatnich chlebodawców. Z urlopu nie powinny skorzystać osoby zatrudnione na bazie umowy-zlecenia, bądź te, które posiadają podpisane umowy o dzieło i pokrewne, bądź prowadzące własną aktywność gospodarczą. Urlop wychowawczy udostępniany jest na wniosek pracującego, a pracodawca nie może odmówić jego udzielenia. Wniosek wolno pisać samodzielnie, czy też skorzystać z gotowych szablonów. Wymogiem jest to, by wniosek dostarczyć u Pracodawcy co najmniej trzy tygodnie przed planowanym rozpoczęciem urlopu.
urlop wychowawczy

Autor: Robert (Bob) Hetherington
Źródło: http://www.flickr.com
Z prawa do urlopu wychowawczego jest w stanie skorzystać mama malucha, ojciec, albo oboje. Urlop ten może zostać udzielony zarówno mamie, jak i tacie malucha, albo jego opiekunom. Z trzyletniego wymiaru urlopu wychowawczego jakiemukolwiek z rodziców, bądź opiekunów należy się wyłączne prawo (poznajofertę prawnik puławy) do jednego miesiąca urlopu, przepisu tego nie można przenieść na drugiego z rodziców, albo opiekunów. Urlop (zobacz postojowe komu sie nalezy) wychowawczy ma możliwość być rozłożony na części.

Opiekun, który nie zagospodarował od razu po macierzyńskim całego urlopu wychowawczego, tylko wykorzystał go w dwóch fragmentach, urlop wychowawczy może podzielić tylko na trzy części.