W biznesie nie ma nic za darmo, więc spodziewać się trzeba że faktoring także będzie niósł za sobą koszty

Sporo przedsiębiorców zaczyna się często borykać z problemem płynności finansowej. Dotyczy to szczególnie przypadków, gdy często są wystawiane faktury na wysokie sumy z przedłużonym terminem zapłaty. Jednak wszelkie należności wobec państwowych urzędów, to znaczy podatki trzeba zapłacić w terminie, i wiele firm w takich sytuacjach miewa kłopoty z płynnością.

faktoring

Autor: David Goehring
Źródło: http://www.flickr.com
Bardzo interesującym rozwiązaniem na tego typu kłopoty, coraz chętniej wykorzystywanym wśród naszych biznesmenów jest faktoring. Tego typu usługa działa od niedawna na naszym rynku, lecz w zachodnich krajach cieszy się ogromną popularnością. U nas na początku traktowana nieufnie przez przedsiębiorców, od kilku lat zaczęła notować bardzo duży wzrost popularności. Dynamika kilkunastu procent co roku rokuje bardzo dobrze jeśli chodzi o przyszłość tej formy rozliczania (zobacz dobry program do pit) między firmami.

Dla wielu firm faktoring stał się bardzo wygodnym sposobem na uniknięcie płatniczych zatorów, w wielu przypadkach powiększa także wiarygodność przedsiębiorstwa w oczach kontrahentów.

Faktoring klasyczny – – polega na tym, że w chwili wystawienia dokumentu sprzedaży kontrahentowi, zwanemu również faktorantem, zostaje wypłacana należność za to zobowiązanie. Robi to instytucja finansowa, bank lub firma faktoringowa, która fachowo jest nazywana faktorem, a która następnie ściąga wpłaty od klientów, których zafakturowano.

faktoring

Źródło: sxc.hu

Oczywiście w biznesie za darmo nic się nie dostaje, więc należy się spodziewać że faktoring również będzie niósł za sobą koszty. I tak jest w praktyce, środki wypłacane od razu kontrahentom są pomniejszane o prowizję, która pobierana jest przez faktorów. W większości przypadków może to zmusić to firmy do obniżenia marży albo podwyższenia cen za produkty czy usługi, ale dzięki temu zachować można płynność w finansach.

Podejmując decyzję o faktoringu trzeba o tym pamiętać, wprawdzie koszty jego są niższe niż kredyty czy bankowe pożyczki, ale i tak w dużym stopniu mogą wpływać na ceny o marże, a tym samym rynkową konkurencyjność. Jednak jeżeli firma zdobyła solidną pozycję wśród konkurentów, to z pewnością wejście w faktoring przyniesie dużo korzyści.