Wspólne rozliczenie PIT-37

admin
Wrzesień 17, 2021
Osoby rozliczające się za pomocą formularza PIT-37 mają możliwość skorzystania z opcji rozliczenia preferencyjnego. Na czym polega takie rozwiązanie?
Za pomocą druku PIT-37 rozliczają się wszyscy osiągający przychód z pracy na rzecz płatnika, na podstawie umowy o pracę, zlecenie czy dzieło.

czerwony tir na parkingu

Autor: Colby Stopa
Źródło: http://www.flickr.com
W takim przypadku to pracodawca oblicza i opłaca zaliczki na podatek, jednakże pracownik jest zobowiązany złożyć zeznanie roczne o swoich dochodach właśnie na formularzu PIT-37.

Hej, spójrz na stronę!, to okazja, że jeszcze raz tak szybko jest tam coś aż tak nowego, musisz to koniecznie zobaczyć!

W części A tego formularza podatnicy mogą zaznaczyć czy rozliczają się indywidualnie czy wspólnie z małżonkiem. Korzystając z drugiej opcji należy zaznaczy, które z małżonków w formularzu PIT-37 jest podatnikiem, a które będzie figurować jako małżonek. Nie ma to większego znaczenia w samym rozliczeniu podatku, jednak wybierając ustaloną kolejność trzeba się jej trzymać wypełniając zeznanie.

Dochodzisz do wniosku, że warto byłoby powiększyć swą wiedzę na objaśniany tutaj problem? Kliknij więc na ten odnośnik i przeczytaj więcej pomocnych wskazówek (https://szukasz-pracy.pl/).

W innym przypadku organ skarbowy będzie wymagał złożenia korekty deklaracji. Po wpisaniu danych małżonków (imiona, nazwiska, numery NIP i PESEL, adres zamieszkania) należy wpisać uzyskany przez małżonków dochód w skali roku. Małżonkowie powinni podzielić sumę swoich zarobków przez 2 i następnie zaokrąglić uzyskane kwoty do pełnych złotówek. Trzeba pamiętać, że kwoty równe 50 groszy i większe zaokrąglamy w górę, natomiast mniejsze w dół. Niezaokrąglone kwoty w złożonej deklaracji będą również przyczyną do odrzucenia zeznania i konieczności złożenia korekty.

Wielu małżonków zastanawia się czy wspólne rozliczenie PIT-37 jest korzystniejsze. Oczywiście można wymienić korzyść taką jak oszczędność czasu, ponieważ małżonkowie muszą wypełnić tylko jeden formularz, jednakże są przypadki, w których nie warto korzystać z opcji preferencyjnego rozliczenia.

Jeżeli jedno z małżonków nie osiągnęło żadnego dochodu w danym roku, bądź małżonkowie osiągają bardzo zróżnicowane przychody lub jedno z małżonków musi od części dochodów odprowadzić podatek w wysokości 32%, zaleca się nie korzystać z możliwości wspólnego rozliczenia i złożyć dwa oddzielne formularze PIT 37.

Comments are closed !